Om spelet

Syftet med spelet är att skapa intresse och kunskap för vår tids stora energi- och klimatfrågor hos barn i mellanstadieålder. Man kan spela det själv, tillsammans med någon eller som del av undervisningen i skolan.

Vi som har gjort spelet är Världsnaturfonden WWF och Söderenergi AB tillsammans med Introvesting Solutions som utformat och levererat spelet. Grafiken har gjorts av Yokaj Studio, musiken av Voxer och programmeringen av Kumpan.

Spelidén

Allt startade som en idé om hur barn i mellanstadieåldern skulle kunna lära sig mer om energifrågor och natur, på ett roligt och modernt sätt. Idén att göra ett spel knäcktes av Madeleine på Söderenergi, och hon fick Germund på WWF intresserad. För att utveckla idén kom båda i kontakt med John-Philip på Introvesting Solutions som hade erfarenhet inom spelutveckling. Tankar som stadssimulatorer där barnen får balansera energin i ett litet samhälle samtidigt som dom letar nya energikällor lät kul, men samtidigt väldigt komplicerat. Vikten las på att kunna känna igen sig hos karaktärer i spelet, och på en personlig utmaning om att vilja kunna så mycket om energifrågor och miljö som möjligt för att kunna vinna i spelet. Ett annat mål var att spelet skulle vara lika intressant för både pojkar och flickor. Tidigt bestämdes det att grafiken skulle vara i den populära manga-stilen från Japan. Dom färgstarka personligheterna och tydliga känslorna hos karaktärerna är lika framträdande i manga-stilen som de stora ögonen och enkla färgerna. Vi ville även att budskapen om energi och miljö skulle vara tydliga, vilket ledde oss till en frågesport. En frågesport med spelkaraktärer som har starka personligheter som utmanar och uppmuntrar barnen kändes perfekt.

Barnen hjälpte till

Eftersom karaktärerna var så viktiga togs det fram ett par olika alternativ. Alla var så bra att vi själva hade svårt att välja, så vi frågade dom som verkligen räknades: barnen. Vid ett skolbesök fick barnen veta lite om spelet som var på gång, och rösta på vilka karaktärer de ville se i spelet. Det var fantastiskt roligt att se deras reaktioner och barnen kom även på namnet till programledarens Livs busiga kompis Bladlusen. När spelet väl var klart kunde barnen knappt hålla sig och vid första tillfället kastade de sig på datorn för att spela. Intressant var det när spelet, som var tänkt att spelas av ett barn i taget, snabbt blev en grupputmaning. Barnen hjälptes åt att komma på rätt svar!

.

WWF

Världsnaturfonden i korthet WWF, World Wide Fund for Nature, är en helt oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation som bildades 1961. Syftet med verksamheten är att bedriva naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturtyper. Mer om WWF.

Söderenergi

Söderenergi producerar miljövänlig fjärrvärme för 70 000 hushåll, industrier, kontor och sjukhus i Huddinge, Botkyrka, Salem och Södertälje. I företaget ingår fyra anläggningar där Igelstaverket i Södertälje och Fittjaverket i Botkyrka är de största. Vår ambition är att Söderenergis produktion ska vara en naturlig del i kretsloppet. För närvarande bygger vi Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk för produktion av miljövänlig el och värme. Mer om Söderenergi.

Frågor

Per Larhed, informationschef Söderenergi.
Tel: 08-553 055500 eller maila till: Per.Larhed@soderenergi.se

Germund Sellgren, projektledare på WWF.
Tel: 08-624 74 43 eller maila till: germund.sellgren@wwf.se

John-Philip Johansson, spelutvecklare.
Tel: 0707- 75 02 72 eller maila till: jp@introvesting.com